Władze naczelne Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego

Władze aktualne strona główna

Władze naczelne PTErg na XI kadencję

W dniu 22 września 2010 Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego wybrał nowe władze naczelne na lata 2010-2014. Ukonstytuowały się one w następującym składzie:


Zarząd Główny:

Prezes Zarządu - Ewa Górska
Jerzy Lewandowski - Wiceprezes
Edwin Tytyk - Wiceprezes
Tomasz Tokarski - Sekretarz Generalny
Leszek Solecki - Skarbnik

Członowie Zarządu:
  - Joanna Bugajska,
  - Jerzy Charytonowicz,
  - Iwona Grabarek,
  - Jerzy Olszewski,
  - Halina Pawlak,
  - Daniel Podgórski.

Główna Komisja Rewizyjna:

  - Leszek Pacholski,
  - Wiesława Horst,
  - Adam Gedliczka,
  - Andrzej Skowroński,
  - Witold Grzywiński.
Sąd Koleżeński:

  - Maria Konarska,
  - Aleksandra Polak-Sopińska,
  - Joanna Lecewicz-Bartoszewska.

Władze naczelne PTErg na X kadencję

W dniu 7 marca 2006 Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego obradujący w Poznaniu wybrał nowe władze naczelne na lata 2006-2010. Ukonstytuowały się one w następującym składzie:


Zarząd Główny:

Prezes Zarządu - Ewa Górska
  - Leszek Solecki,
  - Jerzy Lewandowski,
  - Marek Sekieta,
  - Maciej Majewski,
  - Edwin Tytyk,
  - Iwona Grabarek,
  - Jerzy Charytonowicz,
  - Lech Markiewicz,
  - Jerzy Olszewski.

Główna Komisja Rewizyjna:

  - Bronisława Ciupik,
  - Dieter Giefing,
  - Zenon Muszyński,
  - Konrad Niziołek,
  - Leszek Pacholski.
Sąd Koleżeński:

  - Joanna Lecewicz-Bartoszewska,
  - Zbigniew Jóźwiak,
  - Maria Konarska.

Władze naczelne PTErg na IX kadencję

W dniu 12 lutego 2002 Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego obradujący w Warszawie wybrał nowe władze naczelne na lata 2002-2005. Ukonstytuowały się one w następującym składzie:


Zarząd Główny:

Prezes Zarządu - dr Jerzy S. Marcinkowski
  - wiceprezes - prof. zw. dr hab. inż. Leszek Pacholski,
  - wiceprezes - dr hab. inż. Jerzy Charytonowicz, prof.nadzw.,
  - sekretarz generalny - prof. dr hab. med. Ludmiła Borodulin - Nadzieja,
  - skarbnik - dr hab. inż. Jerzy Grobelny, prof. nadzw.,
  - dr hab. inż. Joanna Bartoszewska, prof. nadzw.,
  - dr inż. Ewa Górska,
  - dr inż. Iwona Grabarek,
  - prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski,
  - dr hab. inż. Witold Rybarczyk, prof. nadzw.,
  - dr hab. inż. Edwin Tytyk, prof. nadzw.,

Główna Komisja Rewizyjna:

  - przewodniczący - prof. dr hab. inż. Bernard Rzeczyński,
  - dr inż. Wiesław Grzybowski,
  - dr Wiesława Horst,
  - dr hab. Jerzy Olszewski, prof. nadzw.,
  - mgr Lech Sobór.
Sąd Koleżeński:

  - przewodniczący - prof. dr hab. med. Jerzy Zagórski,
  - dr inż. Mieczysław Rajkiewicz,
  - dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. nadzw.


strona główna