Kronika Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego

strona główna
XIII Walny Zjazd Delegatów PTErg i nowe Władze Naczelne 2019
  22 maja 2019 r. odbył sie XIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Delegaci udzielili absolutorium ustępującym Władzom Naczelnym. W wyniku głosowania Prezesem Zarządu został wybrany na ponowną kadencję Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski z Politechniki Łódzkiej. Pełen skład Zarządu Głównego PTErg podano [tutaj].

XII Walny Zjazd Delegatów PTErg i nowe Władze Naczelne 2014
  16 grudnia 2014 r. odbył sie XII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Delegaci udzielili absolutorium ustępującym Władzom Naczelnym. W wyniku głosowania Prezesem Zarządu został wybrany Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski z Politechniki Łódzkiej..

XI Walny Zjazd Delegatów PTErg 2010
  20 września 2010 r. odbył sie XI Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Delegaci udzielili absolutorium ustępującym Władzom Naczelnym. W wyniku głosowania Prezesem Zarządu została wybrana na ponowna kadencję Pani prof. nadz. dr hab. inż. Ewą Górską z Politechniki Warszawskiej..

X Walny Zjazd Delegatów PTErg 2006
  7 marca 2006 r. w nowych salach wykładowych Politechniki Poznańskiej odbył się Walny Zjazd Delegatów PTErg, który to udzielił absolutorium ustępującym Władzom Naczelnym. W wyniku głosowania wyłonił się nowy Zarząd z Prezesem dr hab. inż. Ewą Górską z Politechniki Warszawskiej na czele.

 
Założenie Polskiego Towarzystwa Ergonimicznego 1977
  W dniu 16 maja 1977 r. zastaje założone Polskie Towarzystw Ergonomiczne.
 

strona główna

góra strony