Odznaczenia

Medale im. B.W. Jastrzębowskiego Honorowi Członkowie PTErg wstecz strona główna


      Medal im. W. B. Jastrzębowskiego jest wyrazem uznania za zasługi dla polskiej ergonomii w pozazawodowej działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej.

      Medal może być przyznany: członkowi Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego lub w wyjątkowych przypadkach innym osobom. Przyznawany jest za działania związane z piastowanie funkcji z wyboru we władzach Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, organizowanie otwartych ogólnopolskich konferencji, seminariów i sympozjów o tematyce ergonomicznej, oraz innych działań dotyczące ergonomii określonych w Regulaminie

Pobierz Regulamin z formacie DOC [pobierz DOC]    
Pobierz Regulamin z formacie PDF [pobierz PDF]
Lista osób, które w roku 2016 otrzymały Medal im. W. B. Jastrzębowskiego
      1. Iwona GRABAREK
      2. Witold GRZYWIŃSKI
      3. Krzysztof HANKIEWICZ

Lista osób, które w roku 2010 otrzymały Medal im. W. B. Jastrzębowskiego
      1. Janusz M. SOWA
      2. Maciej ZŁOWODZKI
      3. Halina PAWLAK
      4. Przemysław NOWAKOWSKI
      5. Anna JOANACH
      6. Maria KONARSKA

Lista osób, które w roku 2006 otrzymały Medal im. W. B. Jastrzębowskiego
      1. Jerzy CHATYRONOWICZ
      2. Dieter GIEFING (O/ Poznań)
      3. Ewa GÓRKSA (O/ Warszawa)
      4. Wiesława HORST (O/ Poznań)
      5. Bogumił KISS
      6. Maria KAMIEŃSKA-ŻYŁY
      7. Ewa NOWAK

Lista osób, które w roku 2002 otrzymały Medal im. W. B. Jastrzębowskiego
      1. Adam GEDLICZKA (O/ Kraków)
      2. Janusz POKORSKI (O/ Kraków)
      3. Aleksandra JASIAK (O/ Poznań)
      4. Jerzy OLSZEWSKI (O/ Poznań)
      5. Lech MARKIEWICZ (O/ Warszawa)
      6. Leszek SOLECKI (O/ Lublin)
      7. Jan ZARĘBSKI (O/ Katowice)
      8. Mieczysław RAJKIEWICZ (O/ Łódź)
      9. Yan NOY (Kanada)
      10.Peter HANCOCK (USA)

strona główna