Ergonomia

Wojciech Bogumił Jastrzębowski Obelisk Jastrzębowskiego Ergonomia wstecz strona główna

Odsłonięcie obelisku prof. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego
Brok. k. Ostrowi Mazowieckiej 24 września 2004 r.

      W dniu 24 września 2004 r. w ramach obchodów 80 lecia powstania Lasów Państwowych, w miejscowości Brok k. Ostrowi Mazowieckiej odsłonięto obelisk poświęcony pamięci prof. Wojciecha B. Jastrzębowskiego, projektu Jacka Frankowskiego.

      Prof. Wojciech B. Jastrzębowski to twórca podwalin ergonomii, autor dzieła „Rys ergonomiji czyli nauki o pracy opartej na prawach poczerpniętych z Nauki Przyrody” wydanej w 1857 staraniem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w tygodniku "Przyroda i przemysł", wybitny przyrodnik, botanik, profesor Instytutu Rolniczo-Leśnego w Marymoncie.

      Po zmianie na stanowisku dyrektora Instytutu Rolniczo- Leśnego w Marymoncie w 1858 roku, musiał go opuścić. W 1858 r otrzymuje posadę inspektora robót utrwalenia i zalesiania wydm wokół Czerwonego Boru w Puszczy Białej. Osiadł w Feliksówce k. Broku i stworzył tam wzorcowe ogrody, gabinety przyrodnicze, bibliotekę i internat dla praktykantów. W czasie Powstania Styczniowego w 1863 r. internat opustoszał. Uczniowie profesora, a także dwaj jego synowie przystąpili do powstania. W czasie działań wojennych obiekty w Feliksówce spłonęły, lecz pamięć o prof. W.B. Jastrzębowskim nadal jest żywa wśród mieszkańców Broku oraz leśników i ergonomistów polskich.

      To przeszło rok temu z inicjatywy leśników i ergonomistów polskich podjęto starania w celu odsłonięcia obelisku poświęconemu profesorowi W.B. Jastrzębowskiemu w Broku nad Bugiem, niedaleko byłej Feliksówki.

      Głównymi inicjatorami realizacji tej inicjatywy byli: Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, mgr inż. Piotr Uścian Szaciłowski, Burmistrz Miasta i Gminy Brok, mgr inż. Stanisław Bębenek, prof. Benon Dymek, autor biografii o Wojciecha. B. Jastrzębowskim i Prezes Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, dr Jerzy S. Marcinkowski.

      Realizacja projektu mogła dojść do skutku również dzięki wydatnemu finansowemu wsparciu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie i niektórych członków Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Obelisk stanął na centralnym placu miasta Brok, obok ratusza i kościoła.


      Uroczystości odsłonięcia obelisku rozpoczęło odegranie hymnu państwowego, po czym Burmistrz Miasta i Gminy Brok, Stanisław Bębenek powitał licznie zebranych gości oraz uczestników tej podniosłej uroczystości reprezentujących: Lasy Państwowe, zarówno Dyrekcję Generalną jak i Dyrekcję Regionalną z Warszawy oraz szefostwo Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, władze powiatu Ostrów Mazowiecka, miasta Ostrów Mazowiecka, władze rektorskie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy i liczne jej grono profesorskie, posłów pochodzących z powiatu Ostrów Mazowiecka, przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego oraz licznie przybyłych na tą uroczystość mieszkańców Miasta i Gminy Brok oraz Powiatu Ostrów Mazowiecka.

      Szczególnie serdecznie zostali powitani licznie przybyli członkowie rodziny prof. W.B. Jastrzębowskiego – praprawnukowie i prapraprawnukowie z Warszawy, Poznania, Łodzi, Wrocławia, Nysy i z Wesołej spod Warszawy.

      Burmistrz Miasta i Gminy Brok w swoim przemówieniu wspomniał o zasługach jakie prof. W.B. Jastrzębowski poczynił dla ludności i miejscowego terenu podczas pobytu w niedalekim Feliksowie do 1874 r. Odczytał również listy nadesłanego na jego ręce w związku z odbywającą się uroczystością, m. innymi od Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, posła Zbigniewa Janowskiego i Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, dr Haliny Ćwirko.

      Odsłonięcia obelisku dokonali w towarzystwie przedstawicieli członków rodziny prof. W.B. Jastrzębowskiego, przybyłych na uroczystość, przedstawiciele Lasów Państwowych, władz samorządowych Miasta i Gminy Brok i Ostrów Mazowiecka, Powiatu Ostrów Mazowiecka, reprezentrańci nauki i Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.


Zebranym ukazał się monumentalny, wysoki na przeszło dwa metry obelisk. Na obelisku umieszczono medalion, który jest wierną repliką medalionu z nagrobka stojącego na grobie prof. W.B. Jastrzębowskim na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, natomiast pod medalionem umieszczono marmurową płytę z napisem

”Prof. W.B. Jastrzębowskiemu (1799-1882) Wybitnemu botanikowi, założycielowi Zakładu Praktyki Leśnej Feliksowie k. Broku, twórcy ergonomii Ergonomiści, leśnicy i społeczeństwo Broku i okolicy,
24 września 2004 r."Następnie obelisk został poświęcony przez miejscowego proboszcza, ks. prałata Stanisława Skarżyskiego.


      W dalszej części uroczystości miało miejsce wystąpienie prof. Zenona Dymka, autora bibliografii o prof. W.B. Jastrzębowskim, w którym wspominał pionierska pracę, jaką wykonał prof. W.B. Jastrzębowski dla Puszczy Białej podczas pobytu w Feliksowie w latach 1858-1874.

      W kolejnym punkcie uroczystości odsłonięcia obelisku poświęconemu pamięci prof. W.B. Jastrzębowskiego wystąpił Prezes Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, dr Jerzy S. Marcinkowski, który omówił wkład sławnego polskiego uczonego w podwaliny ergonomii polskiej i światowej.
Uroczystość zakończyło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod obeliskiem. oraz odśpiewanie Roty.


      Po zakończeniu oficjalnej uroczystości odsłonięcia obelisku wszyscy jej uczestnicy zostali zaproszeni przez jej gospodarza, Burmistrza Miasta i Gminy Brok do ośrodka „ Binduga” w Broku nad Bugiem, gdzie przy dźwiękach muzyki myśliwskiej zostali podjęci znakomitymi swojskimi wyrobami, będącymi specjalnościami kuchni tego ośrodka.strona główna