Informacje od Administratora

strona główna

Konfiguracja skrzynek pocztowych 2006-05-05
  W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy Zarządem Głównym a Oddziałami PTErg zostały założone następujące konta emaliowe:

  Oddział

 1. Gdański
 2. Koszaliński
 3. Krakowski
 4. Kujawsko-Pomorski
 5. Lubelski
 6. Łódzki
 7. Podkarpacki
 8. Podlaski
 9. Poznański
 10. Śląski
 11. Szczecin
 12. Warszawski
 13. Wrocławski
 14. Zielonogórski

  Zarząd Główny

 15. Prezes Zarządu
 16. Sekretarz
 17. Administrator
W celu uzyskania dostępu do konta pocztowego Prezesi poszczególnych Oddziałów proszeni są o zgłoszenie się do Administratora admin@ergonomia-polska.com o hasło dostępowe. Po otrzymaniu hasła istnieje możliwość skorzystania z klienta poczty przez stronę www oraz skonfigurowania poczty w programie MS Outlook - zobacz instrukcję:

AD01 [pobierz] Instrukcja konfiguracji konta pocztowego w Outlook Express PTErg
AD02 [pobierz] Instrukcja dostępu przez www do konta oraz zmiany hasła do konta pocztowego PTErg

strona główna

góra strony