Wiadomości aktualne

Wiadomości archiwalne

Fundacja na rzecz zawodowych ergonomistów (2018-01-22)
      Szanowni Państwo, zaprawszamy do zapoznacznia się z informacjami zawartymi w broszurze dotyczącej zawodowych ergonomistów. Broszura jest dostępna w wersji angielskiej i polskiej.
    Fundacja na rzecz Ergonomii Zawodowej (The Foundation for Professional Ergonomics (FPE)) powstała w 2004 roku jako organizacja non-profit, której celem jest podnoszenie profesjonalizmu w zakresie ergonomii poprzez działania edukacyjne i nagrody. Cele FPE są spójne z celami BCPE (Board of Certification in Professional Ergonomics). FPE ściśle współpracuje ze stowarzyszeniami ergonomicznymi w różnych krajach świata. W 2015 roku przy FPE został utworzony międzynarodowy zespół Ambasadorów, w którym Polskę reprezentuje prof. Ewa Górska Eur.Erg.

Wiadomości archiwalne

Góra strony